สำนักงานบุญสืบการบัญชี และ ภาษีอากร (พระนครศรีอยุธยา) http://www.boonsuebaccount.com

 (1f) 2009115_65788.jpg  
 สำนักงานบุญสืบการบัญชีและภาษีอากร 
 - รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ปิดงบรายเดือน รายปี ยี่นแบบเสียภาษี ส่งเงินสมทบประกันสังคม และยื่นแบบภาษีต่างๆทางอินเตอร์เน็ต
- รับทำบัญชีเงินเดือนค่าแรง ได้แก่ คำนวนเงินเดือน-ค่าล่างเวลา เบี้ยขยัน ค่ากะ ค่าพาหนะ อื่นๆ พิมพ์สลิป ส่งแผ่นธนาคาร ส่งแผ่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งแผ่นประกันสังคม
- รับตรวจสอบบัญชี/งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA และผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร TA
- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน
- รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม
   

สำนักงานประกันสังคม


สมาคมค้าทองคำ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพบัญชี

อบรมบัญชีออนไลน์
cpdtutor
กรมสรรพากร 

 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(1f) 2009115_76008.jpg

แนะนำโปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำบัญชี

[] โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ClipAcc(ฟรี)

[] โปรแกรมทำใบภาษีหักณที่จ่าย EasyworkSoft 

[] โปรแกรมทำใบกำกับภาษีเต็มรูป Easy Invoce

[] โปรแกรมประกันสังคม SSO Media 2.0

[] โปรแกรมทำแบบ ภงด.1 พร้อมแบบประกันสังคม

[]  ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

[] โปรแกรมเงินเดือน Payroll Free

[] โปรแกรมออกใบกำกับภาษี(ฟรี)

[] โปรแกรมบัญชีแจกฟรี โดยสภาวิชาชีพ

 

(1f) 20091113_40213.jpg

(1f) 20091113_40198.jpg

 (1f) 2010628_81598.jpg

(1f) 20091113_40182.jpg

 (1f) 20101217_74580.jpg

 (1f) 20101217_74647.jpg

 

 

 โปรแกรมบัญชี ออนไลน์


 (1f) 20091119_81475.jpg

Google
Online: 1 Visits: 170,793 Today: 4 PageView/Month: 181